Odbor výstavby a územního plánování

 • Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče
 • Závazné stanovisko orgánu územního plánování
 • Vyjádření orgánu územního plánování
 • Dělení nebo scelování pozemků
 • Přidělení čísla popisného nebo evidenčního
 • Souhlas k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem
 • Stanovení ochranného pásma
 • Umístění stavby (územní rozhodnutí)
 • Umístění stavby (územní souhlas)
 • Územně plánovací informace (obecný stavební úřad)
 • Územně plánovací informace (úřad územního plánování)
 • Změna účelu užívání stavby
 • Změna vlivu užívání stavby na území
 • Změna využití území
 • Kolaudační rozhodnutí (stavby povolené před 01.01.2007)
 • SSÚ PK - Kolaudační rozhodnutí (stavby povolené před 01.01.2007)
 • SSÚ PK - Kolaudační souhlas
 • SSÚ PK - Odstranění stavby
 • SSÚ PK - Ohlášení dokončení stavby
 • SSÚ PK - Ohlášení stavby
 • SSÚ PK - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • SSÚ PK - Povolení stavby
 • SSÚ PK - Povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu - využívání území, technické požadavky na stavbu, technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
 • SSÚ PK - Prohlášení stavebního dozoru – zajištění odborného dozoru malé stavby
 • SSÚ PK - Předčasné užívání stavby (před jejím úplným dokončením)
 • SSÚ PK - Společné umístění a povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení)
 • SSÚ PK - Závazné stanovisko k vedlejším stavbám souboru staveb
 • SSÚ PK - Změna stavby před jejím dokončením
 • Kolaudační souhlas
 • Odstranění stavby
 • Ohlášení dokončení stavby
 • Ohlášení stavby
 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • Povolení stavby
 • Povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu - využívání území, technické požadavky na stavbu, technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
 • Prohlášení stavebního dozoru – zajištění odborného dozoru malé stavby
 • Předčasné užívání stavby (před jejím úplným dokončením)
 • Společné oznámení záměru (územní souhlas s ohlášením)
 • Společné umístění a povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení)
 • Závazné stanovisko k vedlejším stavbám souboru staveb
 • Změna stavby před jejím dokončením
 • Dotační program pro nepamátkové objekty v MPZ MH

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.