Odbor správních činností a živnostenský úřad

 • Přidělení rodného čísla
 • Změna rodného čísla
 • Ověření rodného čísla
 • Osvědčení rodného čísla
 • Hlášení změny trvalého pobytu
 • Vítání občánků
 • Pracoviště MV ČR pro vyřízení dokladů ve zkrácené lhůtě
 • Změna jména a příjmení
 • Vítání občánků
 • Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel pro potřeby vyhledávávní vlastníků nemovitostí
 • Hlášení trvalého pobytu
 • Ukončení trvalého pobytu
 • Oznámení o konání shromáždění
 • Oznámení o pořádání kulturní a sportovní akce
 • Ohlášení živnosti/žádost o koncesi
 • Přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti
 • Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost
 • Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • Změna v evidenci zemědělského podnikatele
 • Výpis z evidence zemědělského podnikatele
 • Přerušení provozování zemědělské výroby
 • Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • CZECH POINT a ověřování (listina, podpis)
 • Hlášení adresy pro doručování písemností
 • Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
 • Zrušení trvalého pobytu
 • Poskytnutí údajů z informačního systému - občanské průkazy
 • Poskytnutí údajů z informačního systému - cestovní doklady
 • Uzavření manželství
 • Registrované partnerství
 • Zprostředkování kontaktu
 • Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí
 • Vydání cestovního dokladu
 • Vydání občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji a kontaktním el. čipem)
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu (pasu)
 • Vydání občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů)
 • Cestování na občanský průkaz mimo Evropskou unii

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.