O Portálu občana

17. 10. 2019 Admin Datron

 1. Základní informace

Vítejte na Portálu Občana města Mnichovo Hradiště (dále jen „PO“).

PO zajišťuje kromě informovanosti především elektronickou komunikaci mezi občanem a městským úřadem.
Tím se odlišuje od stávajících webových stránek města a rozšiřuje tak jejich možnosti.

 Cílem PO je užší a rychlejší komunikace občanů s úřadem při řešení různých záležitostí. Proto je PO integrovaný s interními informačními systémy úřadu.
Občan je pak informován nejen o změnách na úřadě, o novinkách ve městě, ale především o vlastní komunikaci probíhající s úřadem a to o jednotlivých
podáních a stavu jejich řízení, o platbách, finančních závazcích. Vzhledem k důvěrné povaze těchto informací PO zajišťuje legislativně i právně jednoznačné „ztotožnění“ občana.

 1. Práce s  PO

Na PO  jsou k dispozici všechny důležité informace k elektronické komunikaci občana s městem:

 • Strom životních situací
  • Kategorie
  • Odbory
  • Řeším
  • Seznam životních situací
 • Popisy životních situací
 • Elektronické formuláře
 • Důležité kontakty

Části PO:

Veřejná část (pro anonymní uživatele)

 • Soupis životních situací s popisem a k tomu přiřazené elektronické formuláře.
 • Zobrazení dynamického telefonního seznamu

Privátní část (pro registrované uživatele)

 • Občané mohou využít výhod přihlášení (více o přihlášení ZDE), kde mají k dispozici různá přednastavení a funkcionality pro jejich přihlášenou identitu oproti anonymnímu občanovi.
 • Přihlášený občan může:
  • Elektronicky realizovat podání založená na „inteligentních“ formulářích, jež jsou automaticky před-vyplňovány
  • Získat aktuální informace o stavu podání
  • Zobrazit výčet poplatků
  • Realizovat elektronické platby na základě předpisu získaného z úřadu (úhrada přes platební bránu)
  • Zobrazit platební historii
  • Využívat funkce
   • Hlídací pes, tj.:
    • Tvorba důležitých událostí, které občan chce hlídat – platnost občanského průkazu, cestovního pasu, včetně uživatelsky definovaných událostí – STK, platba pojištění,
     datum očkování apod. A to vše s následnou notifikací přes email nebo SMS
   • Informační služba, tj.:
    • Využití automatické e-mail notifikace při změně stavu daného podání

 

 1. Práce s elektronickými formuláři

Pro základní práci s formuláři (stažení, tisk apod.) není žádné přihlášení nutné. Pokud ale budete chtít formulář elektronicky odeslat, je nezbytně nutné přihlášení.
Více informací o tom, co vám přihlášení na PO přinese a jak ho provedete, naleznete ZDE.

 1. Zařiďte si elektronický podpis

V rámci služby Elektronického formuláře, můžete využít výhod elektronického podpisu, kde spolu s ním můžete formulář poslat k vyřízení. Formuláře lze odesílat také bez podpisu.

 1. Mám elektronický podpis

Pokud máte elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, můžete využívat službu Elektronické formuláře v plném rozsahu.
Elektronické podání opatřené elektronickým podpisem, které prostřednictvím služby Elektronické formuláře učiníte, má z hlediska platné
legislativy stejnou účinnost, jako papírové podání s Vaším vlastnoručním podpisem.

 1. Nemám elektronický podpis

Pokud nemáte elektronický podpis, můžete si v rámci této služby formulář vyplnit, vytisknout a podepsaný doručit osobně nebo poštou na podatelnu příslušného úřadu.
Služba vám umožňuje i tzv. "neověřené" odeslání formuláře na úřad. V případě, že podání odešlete bez elektronického podpisu, musíte do stanovené lhůty 5 dnů potvrdit
elektronické podání doručením Opisu podání s Vaším vlastnoručním podpisem (dle § 37 odst. 4 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Správní řád“). Opis Vám bude vygenerován po odeslání tohoto formuláře.
V případě nedodání Opisu do stanovené lhůty může dojít k zastavení řízení (dle § 66 odst. 1, písmeno c) Správního řádu).

 1. Chci si elektronický podpis zařídit

Veškeré informace o tom, jak si elektronický podpis opatříte, naleznete zde: Elektronický podpis.

 1. Vyberte si a odešlete požadovaný formulář

Připravili jsme pro Vás několik způsobů, jak si můžete jednoduše a intuitivně vybrat formulář pro řešení vámi požadované agendy. Ve formuláři si zvolte, zda chcete odeslat
formulář klasickou cestou (formulář bude odeslán na elektronickou podatelnu úřadu e-mailem) nebo prostřednictvím své datové schránky (budete vyzváni k zadání přístupových údajů ke své datové schránce).

 1. Právní ujednání

Pod uvedeným odkazem ZDE naleznete právní ujednání.

 1. Obchodní podmínky pro platbu přes platební pránu PO

V přiloženém odkazu jsou uvedeny Obchodní podmínky

10.5. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se tímto zavazuje, že osobní údaje občana nepoužije k jiným účelům, než k identifikaci platby poplatku, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje
nepředá třetí osobě, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Informace o poplatnících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy
České republiky a Evropské unie, zejména s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení“). Bez výslovného souhlasu poplatníka nakládá
provozovatel s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Obecné nařízení.

 


Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.mnhradiste.cz:443/obcan/).

SDÍLET NA FB   SDÍLET NA TWITTER
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.